Kehitetään liiketoimintaasi. 

Varmistetaan yhdessä, että tehdään oikeita asioita. Ja että asioita tehdään oikein.

TOTEUTA - Strategian päivitys

Strategiassa yritys määrittelee missä liiketoiminnassa ja millä toimenpiteillä se aikoo menestyä. Strategia:

Yrityksen menestyksen kulmakivet
Yrityksen menestyksen kulmakivet
 • Kuvaa, miksi asiakas ostaa (juuri sinun) yrityksesi tuotteita/palveluita. 
 • Kertoo myös, mitä yritys ei tee – rönsyjen karsiminen ohjaa tehokkuuteen 
 • Auttaa asiakkaita, henkilöstöä ja sidosryhmiä ymmärtämään, mitä yritys tekee ja mihin suuntaan se on menossa 
 • Mahdollistaa nopeiden muutosten tekemisen yrityksen toimintaympäristön muuttuessa 
 • Ohjaa johtoryhmää ja hallitusta seuraamaan ja varmistamaan, että omistajien tavoitteet toteutuvat. 

Palvelukuvaus: Palvelu toteutetaan osallistavina työpajoina, joissa yrityksenne asiantuntijat voivat keskittyä sisällön miettimiseen ja tuottamiseen. TOTEUTA fasilitoi työpajat ja osallistuu rakentavaan haastamiseen, tukee pohdintoja ja tuo kehitykseen myös vahvasti uusia näkemyksiä.

Palvelun tuotos: 

 • Selkeä strategia ja valinnat perustaksi kehitystoimille 
 • Toimintasuunnitelma, jonka edistymistä seurataan johtoryhmässä ja hallituksessa 
 • Strategia kaiken tekemisen pohjaksi ja suuntaviivoiksi viestinnälle asiakkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien suuntaan


TOTEUTA - Myyntiviestin kirkastus

Onko yrityksenne myyntiviesti ymmärrettävä ja asiakasta puhutteleva? Hyvä myyntiviesti luo asiakkaalle tunteen, että häntä on kuunneltu ja hänen tarpeet on ymmärretty. Tämä on luottamuksen rakentamisen kannalta tärkeä asia, johon kaikki kaupankäynti perustuu. Myyntiviestin kirkastuspalvelun avulla terävöität yrityksesi viestintää, erottaudut kilpailijoista ja luot vahvoja asiakassuhteita.

Lisäarvoa asiakkaalle
Lisäarvoa asiakkaalle

Palvelukuvaus: Palvelu toteutetaan osallistavina työpajoina, joissa osallistujat voivat keskittyä asiakastarpeiden tunnistamiseen ja kuvaamiseen. TOTEUTA fasilitoi työpajat ja osallistuu rakentavaan haastamiseen, tukee pohdintoja ja varmistaa asiakastarpeiden täyttämisen.

Palvelun tuotos: 

 • Myyntiesitys, joka on selkeä ja asiakasta puhutteleva ja sen ytimessä on ratkaisunne tuottama lisäarvo
 • Yritys oppii hyvän myyntiesityksen reseptin

 

TOTEUTA - Kansainvälistymisen suunnittelu ja toteutus


Oletteko aikeissa hakea kasvua kansainvälisiltä markkinoilta? Autan kv-strategian luomisesta aina toiminnan johtamiseen kohdemaassa. Laajentuminen uusille markkinoille voi olla monimutkaista, mutta tarjoaa samalla merkittäviä mahdollisuuksia kasvuun. Hyödynnä osaamiseni sekä verkostoni ja laajenna toimintaasi uusille markkinoille.

Kansainvälistymisen tärkeitä vaiheita:

Kansainvälistymisen toteutuskumppani
Kansainvälistymisen toteutuskumppani
 • Omistajien tahtotilan ja tavoitteiden määrittäminen
 • Kv-strategian luominen
 • Markkinoiden valitseminen
 • Markkinoille menon vaihtoehdot
 • Brändin ja digitaalisen markkinoinnin suunnittelu
 • Myyntiviestin kirkastus
 • Myyntikanavien rakentaminen
 • Kv-partnerin valinta ja yhteistyön käynnistäminen ja johtaminen

Palvelun sisältö ja tuotos: Kansainvälistyminen on laaja ja monimuotoinen kokonaisuus, joten palvelun sisältö ja tuotos sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa erikseen.

 

Olen valmiina kehittämään liiketoimintaasi kohti menestystä. Ota yhteyttä tänään, niin keskustellaan siitä, miten voisin auttaa saavuttamaan tavoitteesi.