Kasvatetaan liiketoimintaasi.

Selvitetään asiakastarpeet, yrityksenne tavoitteet ja toteutetaan toimenpiteet yhdessä. 

Asiakkaan todellisista tarpeista voimme löytää kilpailuetunne.

 Mika Pyykkö, liikkeenjohdon konsultti
Mika Pyykkö, liikkeenjohdon konsultti

Tyypillisesti suomalainen yritys lähtee liikkeelle siitä, että ensin keksitään tuote tai palvelu ja vasta sitten mietitään, ketkä voisivat olla asiakkaita ja miten tarjoaman saisi kaupaksi. Tämä on yksi keskeinen syy kasvun hyytymiseen jossain vaiheessa.

Entä jos käännetään tilanne päälaelleen eli selvitetään ja ymmärretään ensin eri asiakasryhmien tarpeet. Vasta sitten kehitetään asiakasta kiinnostava, kilpailijoista erottautuva ratkaisu, josta he ovat valmiita maksamaan.

TOTEUTA varmistaa asiakkaan äänen kuulemisen suunnittelusta toteutukseen.

 

Käytännönläheisellä liikkeenjohdon konsultoinnilla kasvatetaan liiketoimintaasi.
Ota yhteyttä niin keskustellaan tavoitteistanne - suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.